6

Studijních programů

382

Aktuální počet studentů informatiky

488

Počet absolventů za posledních 5 let

Přízemí budovy Q
helpdesk@mendelu.cz
Provozní doba: 9:00 - 16:00

První patro budovy Q,
tech@pef.mendelu.cz
Provozní doba: 8:00 - 16:00