Bakalářský studijní program

Otevřená informatika

Studijní program patří k nejmodernějším IT programům v České republice. Informatika je tak široká oblast, že prostě není možné stát se odborníkem ve všech jejích částech. Po získání základního přehledu je nutné se zaměřit na několik oblastí a ty studovat do hloubky. Otevřená informatika vám přináší právě tuto možnost.

Více informací
Bakalářský studijní program

Administrace IS/ICT

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tento program není zaměřen na komplexní teoretický základ programu jak je tomu u akademicky orientovaných programů. Cílem tedy je posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu.

Více informací