70. léta 20. století

Katedra statistiky a matematických metod v zemědělství

První předměty související s výpočetní technikou se na fakultě vyučovaly již v sedmdesátých letech minulého století. Garantujícím pracovištěm byla Katedra statistiky a matematických metod v zemědělství, která pod vedením prof. ing. Jaroslava Kubíčka, CSc. byla mimo jiné vybavena také minipočítačem Cellatron. Výuka se soustřeďovala výhradně na problematiku programování v programovacím jazyce Fortran a na podání základního přehledu z oblasti technických a programových prostředků.

70. léta: Ústav výpočetní techniky
80. léta: terminálová cvičebna
80. léta 20. století

Katedra práva a informačních soustav

V roce 1984 jsou z výše uvedené katedry pracovníci zabývající se problematikou výpočetní techniky převedeni na Katedru práva a informačních soustav, kde pod vedením doc. ing. Jiřího Erbese, CSc., získávají další prostor pro rozvoj svých disciplín a prakticky jej spojují s aplikační doménou svého oboru – podnikovými informačními systémy.

90. léta 20. století

Ústav informatiky a operační analýzyObor Ekonomická informatikaÚstav informatikyKonference Informatika

Roku 1990 pod vedením doc. ing. Jaroslava Machaly, CSc. vzniká Ústav informatiky a operační analýzy, který získává mimo jiné i garanci předmětů souvisejících s výpočetní technikou. Od akademického roku 1991/92 pak zahajuje výuka na oboru Ekonomická informatika (EI), jehož jedinečností je výborné uplatnění absolventů v praxi, dané zaměřením jak na oblast informatiky a výpočetní techniky, tak na oblast ekonomiky a řízení podniku.

V roce 1996 dochází k zásadnímu zhodnocení pětiletých zkušeností s oborem EI a od roku 1997 začíná Ústav informatiky pod vedením doc. Ing. Arnošta Motyčky, CSc. s nově koncipovanou výukou na oboru EI. Jsou zavedeny předměty jako Teoretické základy informatiky, Programovací techniky, Počítačové sítě, Informační technologie a Systémové inženýrství.

V roce 1997 je také poprvé pořádána konference „Informatika“, jíž se účastní všichni členové ústavu a diskutují zde o pedagogických i vědeckých úkolech ústavu. Od následujícího roku se konference účastní nejen naši tradiční kolegové z informatických kateder PEF ČZU v Praze, FEM SPU v Nitře a EF VŠB-TU v Ostravě, ale i řada dalších přirozených partnerů z ekonomických a informatických fakult našeho vysokého školství.

Rok 1992: na Internetu
Rok 1998: učebna A414
90. léta 20. století

Doktorský studijní oborUniverzitní informační systém

V září roku 1998 je akreditován doktorský studijní obor Ekonomická informatika. Tím je doplněn poslední chybějící článek v oblasti poskytovaného vysokoškolského studia.

V září 1999, u příležitosti 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty MENDELU, nejstarší ekonomické fakulty na Moravě, je úsilím pracovníků Ústavu informatiky zahájen zkušební provoz fakultního informačního systému, který je následně implementován na celé univerzitě a v současné době jej používá více než 130 tisíc uživatelů na 12 vysokých školách v České i Slovenské republice.

21. století

Testovací středisko ECDLObor Automatizace řízení a informatika

V roce 2005 vzniká na MENDELU díky úsilí zaměstnanců ústavu testovací středisko ECDL, které má akreditaci jak pro základní program ECDL Core, tak i pro pokročilý ECDL Advanced. Za více než 10 let existence střediska získalo některý z certifikátů ECDL již několik stovek studentů univerzity i zájemců z řad veřejnosti.

Akademický rok 2007/2008 přináší další zásadní rozšíření výuky informatiky na Mendelově univerzitě. Je nově otevřen bakalářský a posléze i magisterský studijní program Inženýrská informatika a v rámci něj obor Automatizace řízení a informatika. Na výuce v tomto programu se podílí především pracovníci Ústavu informatiky ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty.

Od roku 2008 mají studenti univerzity možnost získávat profesně uznávané certifikáty v síťové akademii Cisco Networking Academy, od roku 2013 pak i v Juniper Networks Academic Alliance a MikroTik Academy. Výukovou činnost zde koordinují a zajišťují certifikovaní instruktoři Ústavu informatiky.

Rok 2008: Týden vědy v Laboratoři virtuální reality