Obecné informace o progamu


Každý student programu Otevřená informatika získá během celého studia přehled v oblastech jako jsou objektové programování, skriptování, databáze, architektura počítačů, operační systémy, počítačové sítě, informační systémy, matematika a umělá inteligence. Díky nim získá širší přehled a může se dále specializovat.

Tvé budoucí uplatnění


Pokud vystudujete bakalářský stupeň Otevřené informatiky, stanete se vývojářem v oblasti, která Vás zajímá. Pokud se zaměříte na vývoj mobilních aplikací, budete vytvářet aplikace pro iOS a Android. Díky zaměření na webové technologie stanete vývojářem webových aplikací i různých enterprise služeb. Zaměření na vestavěné systémy vás připraví na návrh a programování řešení pro automatizaci domácností a firem. A samozřejmě díky zaměření na řízení podniku Vás také připravíme na to, jak řídit tým pracovníků nebo vlastní firmu.

Průběh studia


V prvním ročníku studia získáte přehled o: objektovém programování, databázích, skriptování, internetu věcí a dalších oblastech. Následně si vyberete dvě oblasti na které zaměříte své studium.

Chtěli byste třeba jednou vést vývoj mobilních aplikací nebo si založit vlastní firmu? Pak si můžete vybrat zaměření na řízení podniku a na vývoj mobilních aplikací. Pokud Vás třeba láká svět internetu věcí, můžete si vybrat kombinaci vývoje vestavěných systémů a webových aplikací. Pro každé zaměření jsme pro vás vybrali skupinu úzce provázaných kurzů, které vás do dané problematiky zasvětí. Ať už si vyberete jakkoliv, velká část studia bude věnována tomu, co Vás zajímá.

 • Webové aplikace: seznámíte se s designem a grafikou na webu, vývojem frontendu i backendu a samozřejmě také s enterprise technologiemi, které používají velké firmy pro svou spolehlivost.
 • Mobilní aplikace: naučíte se navrhovat a implementovat aplikace pro iOS i Android, vyzkoušíte si synchronizaci dat s cloudem, práci se senzory mobilních zařízení i dnes tak oblíbené lokační služby.
 • Vestavěné systémy: zjistíte, jak měřit pomocí senzorů různé veličiny, jak navrhovat a programovat vestavěné systémy od domácích řešení založených na Raspberry Pi nebo Arduinu po odolné systémy, které musí vydržet průmyslová prostředí.
 • Řízení podniku: naučíme vás sestavit business plán pro podnikání, získáte přehled o základech práva, ekonomie i marketingu, které musíte jako vedoucí nebo majitel firmy znát.

Součástí studia je také řízená praxe, pro kterou si můžete vybrat některou z dlouhé řady firem spolupracujících s fakultou nebo domluvit třeba start-up, který jste poznali na hackathonu. Díky tomu můžete bakalářskou práci psát na zadání firmy, která se vám líbila a budete mít možnost najít si svého budoucího zaměstnavatele již při studiu.

Samozřejmostí je možnost pokračovat na navazujícím magisterském (Ing.) a doktorském studiu (Ph.D.), kde Vás čekají zaměření technologie jako je strojové učení, virtuální a rozšířená realita, digitální asistenti, počítačové vidění a mnoho dalšího.

Struktura povinných předmětů


Každý úspěšný programátor i vedoucí vývoje musí mít také soft skills. Proto je součástí povinných předmětů:

 • týmová práce na projektech,
 • základy managementu,
 • podnikové ekonomiky,
 • výuka jazyků.

Díky tomu porozumíte fungování firmy a naučíte se pracovat v týmu.

V závislosti na vybraných specializacích, vás pak čeká další sada oblastí. Výhodou pro vás je, že specializaci si volíte až od 4. semestru. Máte tedy možnost si svůj směr vybrat až zjistíte, co vás více baví a láká.

Další informace o programu naleznete na stránkach fakulty.

Podmínky přijetí ke studiu


Přihláška ke studiu musí být podána do 4. dubna 2021. Přijímací zkouška z Testu předpokladů ke studiu se uskuteční v termínu od 12. dubna do 30. dubna 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce.

Od povinnosti konat přijímací zkoušku může být uchazeč osvobozen na základě žádosti podané do 28. března 2021, pokud:

 1. u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosáhl alespoň u jednoho z předmětů Matematika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 2. úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 3. dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60
 4. před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Otevřená informatika,
 5. dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ, mezinárodně uznávaný certifikát).

Odborná praxe


Během studia musí studenti vykonat odbornou praxi ve zvolené firmě.

Ve studijním plánu bakalářského studia se vám zobrazuje předmět s názvem PRXI – Odborná praxe pro informatiky. Přestože praxe není hodnocena žádnými kredity, přeci ji musíte absolvovat. Studium vám takhle umožňuje zjistit, jak fungují procesy v reálném světě. Jelikož praxe musí souviset s předměty doporučeného studijního plánu, zvyšuje tak vaši konkurenceschopnost na trhu práce. Po absolvování praxe si tuto zkušenost můžete napsat do životopisu. S trochou štěstí si díky odborné praxi můžete najít i vaše budoucí zaměstnaní. Vy sami si zvolíte firmu, ve které chcete odbornou praxi absolvovat.

Co musíte udělat, aby vám praxe byla uznána?
 1. Vyhotovit podklady
  • fotokopie pracovní smlouvy (minimálně dohoda o provedení práce — 100 hodin), nebo smlouva o zajištění odborné praxe (viz odkaz na dokument)
  • hodnocení pracoviště praxe — obsahová náplň praxe (viz odkaz na dokument)
  • potvrzení o vykonání praxe (viz odkaz na dokument) – toto potvrzení vám vydá Ing. Petra Křupalová
 2. Absolvovat praxi
  • 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru (nesmí přesáhnout 2 pracovní dny za týden a ome¬zovat tak účast ve výuce)
  • nebo 100 hodin v rámci pracovní smlouvy (např. dohoda o provedení práce).
 3. Odevzdat vyhotovené podklady
  • Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, vý¬hradně na základě fotokopie pracovní smlouvy mezi studentem a zaměstnavatelem, předložené společně s hodnocením pracoviště praxe a potvrzením o vykonání praxe. O započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.
  • Pokud je praxe na základě smlouvy o zajištění odborné praxe, musí být tato smlouva podepsána před započetím praxe (nejpozději v prvním týdnu konání praxe) a hodnocení pracoviště praxe a potvrzení o vykonání praxe musí být dodána do čtrnácti dnů po ukončení praxe.
  • Ve výjimečných případech může být studentovi uznána praxe na základě živnostenského listu.

Další informace o průběhu praxí poskytne Ing. Šárka Hodovská, Dis. (sarka.hodovska@mendelu.cz, tel.: 545 132 723).

Důležité odkazy:

Odborné praxe PEF MENDELU

Důležité dokumenty:

Smlouva praxe
Hodnocení praxe studentem
Hodnocení praxe zaměstnavatelem

Mám zájem o bakalářské studiumprogramu Otevřená informatika

Podat přihlášku