Obecné informace o programu


Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblastech obecné teoretické informatiky, technických prostředků, operačních systémů, počítačových sítí, databází, správy informačních systémů. Hlavní náplní oboru jsou tedy předměty zaměřené na správu operačních systémů, počítačových sítí, databázových systémů a mnoha dalších technologií a aplikačních služeb. Obsah odborných předmětů byl postaven tak, aby odpovídal mezinárodně uznávaným certifikačním zkouškám a připravil studenty na jejich složení. V oblasti počítačových sítí jsme například jednou ze dvou vysokých škol v ČR, která oficiálně připravuje studenty na složení certifikačních zkoušek od tří renomovaných výrobců síťových prvků – Cisco Systems, Juniper Networks a MikroTik.

Profil absolventa studijního programu


Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Struktura povinných předmětů


Zobrazení plánu studia naleznete zde.

Podmínky přijetí


Přihláška ke studiu musí být podána do 4. dubna 2021. Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Ukázkový test naleznete zde. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosáhl alespoň u jednoho z předmětů Matematika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším, nebo
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě, nebo
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60, nebo
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT, nebo
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Odborná praxe


Během studia musí studenti vykonat odbornou praxi ve zvolené firmě. Ve studijním plánu bakalářského studia se vám zobrazuje předmět s názvem PRXI – Odborná praxe pro informatiky. Přestože praxe není hodnocena žádnými kredity, přeci ji musíte absolvovat. Studium vám takhle umožňuje zjistit, jak fungují procesy v reálném světě. Jelikož praxe musí souviset s předměty doporučeného studijního plánu, zvyšuje tak vaši konkurenceschopnost na trhu práce. Po absolvování praxe si tuto zkušenost můžete napsat do životopisu. S trochou štěstí si díky odborné praxi můžete najít i vaše budoucí zaměstnaní. Vy sami si zvolíte firmu, ve které chcete odbornou praxi absolvovat.

Co musíte udělat, aby vám praxe byla uznána?
 1. Vyhotovit podklady
  • fotokopie pracovní smlouvy (minimálně dohoda o provedení práce — 100 hodin), nebo smlouva o zajištění odborné praxe (viz odkaz na dokument)
  • hodnocení pracoviště praxe — obsahová náplň praxe (viz odkaz na dokument)
  • potvrzení o vykonání praxe (viz odkaz na dokument) – toto potvrzení vám vydá Ing. Petra Křupalová
 2. Absolvovat praxi
  • 4 týdny mimo výukovou část akademického roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru (nesmí přesáhnout 2 pracovní dny za týden a ome¬zovat tak účast ve výuce)
  • nebo 100 hodin v rámci pracovní smlouvy (např. dohoda o provedení práce).
 3. Odevzdat vyhotovené podklady
  • Praxe je započtena v semestru, kdy ji má student zapsanou, vý¬hradně na základě fotokopie pracovní smlouvy mezi studentem a zaměstnavatelem, předložené společně s hodnocením pracoviště praxe a potvrzením o vykonání praxe. O započtení praxe není možné požádat po skončení zkouškového období.
  • Pokud je praxe na základě smlouvy o zajištění odborné praxe, musí být tato smlouva podepsána před započetím praxe (nejpozději v prvním týdnu konání praxe) a hodnocení pracoviště praxe a potvrzení o vykonání praxe musí být dodána do čtrnácti dnů po ukončení praxe.
  • Ve výjimečných případech může být studentovi uznána praxe na základě živnostenského listu.

Další informace o průběhu praxí poskytne Ing. Šárka Hodovská, Dis. (sarka.hodovska@mendelu.cz, tel.: 545 132 723).

Důležité odkazy:

Odborné praxe PEF MENDELU

Důležité dokumenty:

Smlouva praxe
Hodnocení praxe studentem
Hodnocení praxe zaměstnavatelem

Mám zájem o bakalářské studiumprogramu Administrace IS/ICT

Podat přihlášku