Pro studenty

Pro zájemce ze středních škol připravujeme celou řadu akcí. Naší snahou je podpořit studenty v zájmu o technické obory a přiblížit jim studium a práci na vysoké škole. Pravidelně proto organizujeme specializované kurzy (Informatika naostro), které studenty nejen seznámí s prostředím vysoké školy, ale hlavně prohloubí jejich znalosti v konkrétních oborech.

Pro pedagogy

Dále se zaměřujeme na spolupráci s pedagogy středních škol. V návaznosti na výuku informatických předmětů jsme schopni vytvořit seminář z oblasti IT na míru, např.: Webové aplikace, Tvorba formulářů v tabulkovém editoru, Návrh a realizace databáze a jiné. Kurzy a semináře mohou probíhat prezenčně v našich specializovaných laboratořích, či v prostorách zadavatele. I v případě, kdy probíhá opatření proti šíření Covid-19 jsou kurzy realizovány, a to on-line formou.

Ve spolupráci se středními školami jsme také připravili řadu grantových projektů. Pokud máte o tento typ spolupráce zájem, neváhejte nás

Kontaktovat