Nabízené certifikáty

Zájemcům nabízíme možnost studovat unikátní kombinaci síťových akademií: Cisco, Microtik i Juniper. Tyto průmyslové certifikace jsou vyhledávanými standardy v oblasti počítačových sítí. V oblasti databázových systémů nabízíme možnost certifikovat se v Oracle Academy. ICDL/ECDL certifikace je stvrzuje stupeň znalostí práce s aplikačním vybavením. Je výhodná zejména pro studenty a pracující v administrativě.

Síťová akademie


Završení výuky počítačových sítí

Certifikovaní instruktoři Ústavu informatiky PEF MENDELU koordinují a zajišťují výukovou činnost níže uvedených průmyslových síťových akademií. Studium akademií je dobrovolné, nad rámec výuky PEF. Umožňuje získat specifické technologické znalosti síťových platforem předních soudobých výrobců. Studenti MENDELU absolvují studium zdarma, komerční ceny uvedených kurzů se obvykle pohybují řádově v desítkách tisíc korun. Získaná průmyslová certifikace výrazně rozšiřuje znalosti absolventa, a tím přináší nespornou výhodu na trhu práce.

 • Kurz 1 – Introduction to Networks
  (network basics, configuring network OS, network protocols and layers, Ethernet, IPv4/IPv6, IP addressing)
 • Kurz 2 – Routing and Switching Essentials
  (switch operation, VLANs, STP, VTP, static and dynamic routing, ACLs, DHCP, DNS, NAT, troubleshooting)
 • Kurz 3 – Scaling Networks
  (advanced routing & switching, RIP/OSPF/EIGRP for IPv4 and IPv6, Cisco IOS ® Software management)
 • Kurz 4 – Connecting Networks
  (network design, WAN technologies, VPNs and tunneling, network monitoring and troubleshooting)

Délka studia všech čtyř kurzů: 12 měsíců

Příprava na složení certifikace:

 • CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) – první dva kurzy;
 • Certifikace CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate) – všechny čtyři kurzy.

Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are trademarks or registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

 • Kurz 1 – Networking Fundamentals
  (network basics, Ethernet LANs, routing basics, IP addressing, WAN technologies, transport layer protocols)
 • Kurz 2 – IJOS – Introduction to the Junos Operating System
  (Junos architecture, CLI, initial and secondary configuration, monitoring, system maintenance)
 • Kurz 3 – JRE – Junos Routing Essentials
  (routing fundamentals and configuration, routing policy, firewall filters, CoS)

Délka studia všech tří kurzů: 6 měsíců

Příprava na složení certifikace JNCIA-Junos (Juniper Networks Certified Internet Associate).

Kurz MTCNA pokrývá základy implementace síťových služeb na platformě RouterOS

 • Modul 1 – Úvod do MikroTik RouterOS
  (základy TCP/IP, RouterOS management, firmware, licence, konfigurace, …)
 • Modul 2 – Firewall
  (principy firewallů, definice pravidel, connection tracking, adresní listy, NAT)
 • Modul 3 – QoS
  (prioritizace a omezování provozu, frontové mechanismy, monitoring provozu)
 • Modul 4 – Network Management
  (ARP, DHCP, HotSpot, proxy server, nástroje RouterOS)
 • Modul 5 – Wireless
  (teorie 802.11 a/b/g/n, konfigurace AP a stanice, bridging, zabezpečení WiFi sítě, monitoring, …)
 • Modul 6 – Bridging
  (teorie bridgingu, WDS, stanice-pseudobridge, EoIP a VPLS tunel)
 • Modul 7 – Routing
  (teorie routingu, směrovací tabulka, statické směrování, OSPF)
 • Modul 8 – Tunnels
  (PPPoE klient a server, PPP, IP pool, PPTP/L2TP klient a server, zabezpečení)

Délka studia kurzu: 6 měsíců

Příprava a vlastní složení certifikace MTCNA (MikroTik Certified Network Associate).

Oracle Academy


V rámci výuky problematiky databázových systémů je možné získat potřebné znalosti pro získání certifikátů Oracle Academy. S využitím připravených podkladů si své znalosti můžete ověřit a v určitých oblastech i rozšířit. Navíc si procvičíte názvosloví v anglickém jazyce. Kurzy, které je možné absolvovat jsou Database Design and Programming in SQL a Programinng wit PS/SQL. Kurz probíhá samostudiem s možností konzultací. Certifikát získáte na základě domácích úkolů a vypracovaných online testů.Pro bližší informace se obraťte na Ing. Pavla Turčínka, Ph.D.

ECDL/ICDL


ICDL (International Computer Driving Licence), je objektivní a standardizovaný koncept, který pomocí praktických testů zjišťuje, zda je uchazeč schopen efektivně využívat informační a komunikační technologie. Koncept ECDL umožňuje získat několik certifikátů, přičemž Mendelova univerzita je jediné testovací středisko se sídlem v Brně, které je oprávněno poskytovat i nejvyšší program – ECDL Advanced/Expert.

Ústav informatiky PEF MENDELU má k dispozici akreditaci testovacího střediska, testovací místnosti a tří testerů (z nichž dva patří mezi pouhých 32 testerů v ČR oprávněných testovat nejvyšší úroveň ECDL Advanced/Expert). Spolu s předměty akreditovaných studijních programů tak vytváří svým studentům zajímavé podmínky k získání ECDL certifikátů. Příprava na jednotlivé moduly ECDL je již obsažena ve studijních předmětech, tudíž je zdarma. Právě příprava ve formě komerčních školení bývá v praxi nejdražší položkou na cestě k získání ECDL osvědčení.

K případnému výběru vhodné kombinace předmětů studenta MENDELU nasměrují organizační pracovníci ECDL střediska tak, aby doba jeho studia byla efektivně využita i k získání příslušného ECDL osvědčení.

Co ECDL umožňuje:

 • získat celosvětově uznávanou kvalifikaci – ECDL Certifikát
 • úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem
 • získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání
 • zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost
 • mobilitu a širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil na území ČR, v zemích Evropské unie i mimo ni

Více informaci o ECDL na Provozně ekonomické fakultě naleznete zde: http://ecdl.mendelu.cz/.