Doktorský studijní program Aplikovaná geoinformatika je zaměřen na tvůrčí uplatnění geoinformačních disciplín (ke kterým patří mobilní technologie, prostorové analýzy, geoinformační systémy, dálkový průzkum Země, prostorové databáze apod.) ve sféře obnovitelných přírodních zdrojů (tj. v lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinném managementu) a ve sféře ekonomiky.

Na realizaci tohoto univerzitního doktorského studijního programu se podílí několik fakult, školiteli jsou jak pracovníci Provozně ekonomické fakulty, tak např. odborníci z Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty MENDELU. Student vždy studuje na té fakultě, ze které je školitel. Takže např. student jehož školitel je zaměstnancem PEF MENDELU realizuje svoje studium na PEF.

Podrobné informace o studiu nalezete na stránce doktorského studia programu.

Školitelé


Za Ústav Informatiky jsou školiteli v tomto programu Ing. David Procházka, Ph.D. a Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Mám zájem o doktorské studiumprogramu Aplikovaná geoinformatika

Podat přihlášku