Studium

Informatika propojená s ekonomikou a managementem je tím největším benefitem, který si naši studenti odnášejí do praxe. V současnosti máme akreditovaných několik bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Výuka probíhá v modernizovaných počítačových učebnách a při tvůrčí činnosti jsou využívány specializované laboratoře.

K poskytování kvalitního studia sledujícího moderní trendy významně přispívají konference, na níž si každoročně více než stovka pedagogů z informatických a ekonomických fakult z ČR i SR vzájemně předává zkušenosti a podněty k výuce i výzkumu.

Projekty

Studenti se mohou začlenit do výzkumných týmů a pracovních skupin a zapojit se tak do řady projektů. Specializujeme se na vývoj mobilních a webových aplikací, datové analýzy, zpracování přirozeného jazyka, designu nové generace informačního systému, dále správy univerzitního IT ve spolupráci s Odborem informačních technologií a jiných zajímavých příležitostí, které mohou přispět k jejich profesnímu růstu.

Množství projektů, které již vzniklo ve spolupráci s firmami, dosahují světového měřítka, například první český mobilní GIS – Gisella ve spolupráci s firmou ENVIPARTNER, s.ro., či v rámci regionu jako mobilní aplikace pro Brno-Sever.

Účastníme se operačních programů – ERDF OPVVV, TAČR a jiné, které posouvají mezifakultní spolupráci pozitivním směrem.

Věda a Výzkum

Oblast informatiky se prolíná snad ve všech odvětví, o čemž svědčí výzkum z oblasti migrační politiky, tvorby podkladů pro MPSV ČR a mobilní aplikace pro migranty přicházející do ČR v rámci TAČRu nebo Mezinárodní organizace pro akademickou etiku ENAI, jejíž zakladatelé pochází z řad zaměstnanců Ústavu informatiky.